De Beemden 6

5289 VT  Liempde

M 06-4055 8527

E info@ak-interieurontwerp.nl

I www.ak-interieurontwerp.nl

Deze website is een uitgave van Annet Kool Interieurontwerp. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Annet Kool Interieurontwerp kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Annet Kool Interieurontwerp garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Annet Kool Interieurontwerp streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Annet Kool Interieurontwerp zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Annet Kool Interieurontwerp en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Annet Kool Interieurontwerp wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.